sub1

KONTAKT


ECHO

Pełna diagnostyka nieinwazyjna chorób serca w gabinecie:

  • Echokardiografia, EKG
  • Nuklearne próby wysiłkowe (Sestamibi Stress Test)
  • Carotid Doppler, Arterial Doppler, Venous Doppler
  • Holter monitoring, Event monitoring
  • Doktor współpracuje ze szpitalem:

New York Presbyterian Methodist Hospital of Brooklyn

Konsultacje kardiologiczne. Rozpoznawanie i leczenie niedrożnych naczyń wieńcowych, opieka po zawale i operacjach serca, stenty. Wady zastawek serca. Diagnostyka i leczenie dolegliwości bólowych serca, duszności, palpitacji - zaburzeń rytmu serca. Ocena stanu serca przed operacjami. Leczenie nadciśnienia i podwyższonego poziomu cholesterolu.